Vedligeholdelse

Ejendomsvedligeholdelse

Vi vedligeholder for boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt private hvor vi bl.a. udfører snedker- og tømrerarbejde i forbindelse med:

  • Flyttelejligheder
  • Døre
  • Vandskade
  • Udhuse
  • Indbrud
  • Vinduer
  • Brandskade
  • Hegn

– kort sagt alt, hvad der er behov for.

Efterisolering af facade samt opsætning af specialkelede profilbrædder i lærketræ.
Efterisolering af facade samt opsætning af specialkelede profilbrædder i lærketræ.
Opretning af udhuse og carporte samt udskiftning af beklædning og defekte tagpaneler.
Opretning af udhuse og carporte samt udskiftning af beklædning og defekte tagpaneler.

Reparation efter indbrud

I forbindelse med indbrudsskader foretage vi både reparation på døre og vinduer og på møbler og inventar.

Reparation af hoveddør i teak med bl.a. nye special-kelede sprodser og glaslister.
Reparation af hoveddør i teak med bl.a. nye special-kelede sprodser og glaslister.
www.all-wood.dk